MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT

MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT, RAHTI- JA PALVELUHINNASTO

 

 

Kylmäverkko SME2016 ->


Kylmäverkko Oy (”kylmäverkko”, ”kylmäverkko.fi”, ”myyjä”)
Sopimusasiakas (”yritysasiakas”, ”asiakas”, ”ostaja”)

Sopimusehtoja sovelletaan Kylmäverkko Oy:n ja yritysasiakkaan välisessä kaupassa, ellei kirjallisesti toisin ole sovittu.
Nämä myynti ja sopimusehdot ovat toistaiseksi voimassa. Kylmäverkolla on täysi oikeus muuttaa ehtoja.

 

Käyttöoikeudet ja -vastuu
-
-

Käyttöoikeudet edellyttävät voimassa olevaa luotollista tiliä. Kylmäverkko toimittaa tilin avauksen yhteydessä tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakas ilmoittaa Kylmäverkolle yrityksen tarvittavat tiedot, joita asiakashakemuksessa pyydetään sekä vahvistaa palveluun rekisteröityessään tietonsa paikkansa pitävyyden ja nimenkirjoitusoikeuden. Asiakkaalla on oikeus myönnetyn luottorajan puitteissa ostaa Kylmäverkolta tuotteita ja palveluita. Asiakas vastaa hänen asiakastilillä tehdyistä tilauksista. Hakemuksen tietojen lisäksi asiakas on velvollinen luovuttamaan hänen asiakastilinsä alikäyttäjien tiedot. Asiakkaalla on oikeus antaa asiakastiliinsä oikeudet hänen henkilökuntaansa kuuluville henkilöille luomalla asiastilillensä alikäyttäjiä, sekä hänellä on oikeus luoda tarvittavat salasanat sekä hallinnoida alikäyttäjiä. Nämä henkilöt ovat oikeutettuja käyttämään asiakkaan asiakastiliä asiakkaan antamilla oikeuksilla sekä ovat oikeutettuja käyttämään kylmäverkon verkkoportaalia. Asiakas sitoutuu poistamaan kaikki tiedot ja käyttäjätilin kyseisen henkilön erotessa tehtävästään. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan hänen yhteyshenkilöt, tilinsä tiedot sekä niissä tapahtuvat muutokset kylmäverkolle ennen näiden voimaantuloa. Asiakas pitää salassa hänen salasanat ja tilitiedot, vastaa kaikista tilauksista, jotka on tehty hänen asiakastiliä käyttäen. Asiakas on vastuussa etteivät muut kuin henkilöt, joille hän on antanut oikeudet, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Annetut käyttäjätunnukset ja salasanat ovat aina henkilökohtaisia eikä näitä tai sivuston sisältämiä tietoja saa koskaan luovuttaa muille kuin sopimuksen osapuolille. Hän huolehtii myös että kaikilla jotka ovat oikeutettuja käyttämään kylmäverkon verkkoportaalia, on siihen riittävä tietotaito ja tieto Kylmäverkon ehdoista. Asiakas vastaa omien tietojen paikkansa pitävyydestä sekä siitä että ne ovat ajantasalla. Kylmäverkko ei vastaa tietojen tai digitaalisten materiaalien paikkansa pitävyydestä, asiakas on velvollinen tarkastamaan tiedot. Myös tuotetuissa suunnitelmissa ja muissa dokumenteissa käytetään edellä mainittua lauseketta. Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toisillensa aiheutetuista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei toinen osapuoli tätä ole tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut. Kylmäverkko ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa eikä se ole myöskään velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen. Rekisteröityessään asiakas hyväksyy kiistattomasti Kylmäverkko Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa näiden myynti- ja sopimusehtojen kanssa. Kylmäverkon ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole toisin sovittu, noudatetaan soveltuvin osin teknisen tukkukaupan alalla yleisesti voimassa olevia toimitusehtoja STYT99 sekä kauppalain säännöksiä. Sopimusosapuolten väliset erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Espoon käräjäoikeus.
-
-
Yksityisyys ja tietoturva
-
-

Kylmäverkon tietokannat ja rekisterit ovat luottamuksellisia eikä näiden sisältämiä tietoja koskaan luovuteta ulkopuolisille ilman toisen osapuolen suostumusta, jollei lailla tai viranomaismääräyksellä toisin määrätä. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tilaukset, tarjoukset, tarjouspyynnöt, niiden sisältämät tiedot sekä muut luottamuksellisiksi erikseen nimetyt tai muuten luonteeltaan luottamukselliset tiedot. Osapuolella on oikeus käyttää näitä tietoja ainoastaan tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Kylmäverkko ei vastaa tietojen tai digitaalisten materiaalien paikkansa pitävyydestä, asiakas on velvollinen tarkastamaan tiedot. Kylmäverkko ei vastaa edellä mainittujen asioiden katoamisesta, muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista ja kuluista. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Kylmäverkko.fi -sivustolla käytetään evästeitä (Englanniksi Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Kylmäverkossa evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiakaskokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän kiintolevylle. Kylmäverkko.fi sisältö saattaa joltain osin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista tai kylmäverkon asiakaspalvelusta erikseen kysyttäessä.
-
-
Tilaus
-
-

Tilauksia käsitellään arkisin kello 07:00-17:00. Kiireellisissä tapauksissa menettelyä pyydettävä erikseen. Nouto yhteistyökumppanimme varastosta tai myymälästä, kunkin kumppanin aukioloaikojen mukaisesti. Refair Oy:n tiloista tilauksien nouto kello 07:00-17:00. Seuraavaksi päiväksi perille toimitetut kotimaan sisäiset kuljetukset tulee tilata ennen kello 13:00. Asiakkaan verkkoportaalissa tekemät sitovat tilaukset tallentuvat asiakkaan rekisteriin, asiakkaalla on oikeus nähdä tilauksien tiedot ja käyttää näitä myös jälkikäteen palveluportaalin kaikissa palveluissa. Kylmäverkosta tilatut varastoitavat tuotteet ja tilaustuotteet jakautuvat tilauksen jälkeen asiakkaalle kahteen eri tilaukseen, jälkitoimitettavat tuotteet ja palvelut omalle tilaukselleen. Asiakkaan tilaus katsotaan sitovaksi kun se on kirjallisesti kylmäverkon vahvistama, toimittama tai tilaus on tallentunut kylmäverkon tallentimelle. Vain kylmäverkko on oikeutettu muuttamaan tai perumaan tilauksia. Kylmäverkko voi muuttaa tilausta tai peruuttaa kokonaan jo sitovan tilauksen, mikäli se havaitsee että asiakkaan luottoraja on ylittynyt, uhkaa ylittyä tai sillä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta. Jos asiakkaan tekemä tilaus on teknisesti mahdoton tai ei ole teknisesti hyväksyttävä, ilmoittaa kylmäverkko tästä asiakkaalle viipymättä. Kylmäverkon tekemät tarjoukset ovat voimassa 30 päivää, ellei tarjouksessa toisin erikseen mainita. Tarjouspohjaisissa kaupoissa tilaus katsotaan sitovaksi kun asiakas on ilmoittanut suullisesti, kirjallisesti tai kylmäverkon verkkopalvelun kautta hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia.
-
-
Toimitus
-
-
Kylmäverkko.fi -portaalissa asiakas voi valita toimitustavaksi joko noudon yhteistyökumppanimme toimitiloista, noudon suoraan tehtaalta erikseen sovittuna niiden tuotteiden osalta jotka kyseiseltä tehtaalta tilataan tai valita tuotteille perille asti toimituksen. Tilauksia käsitellään arkisin kello 07:00-17:00. Kiireellisissä tapauksissa menettelyä pyydettävä erikseen. Nouto yhteistyökumppanimme varastosta tai myymälästä, kunkin kumppanin aukioloaikojen mukaisesti. Refair Oy:n tiloista tilauksien nouto kello 07:00-17:00. Seuraavaksi päiväksi perille toimitetut kotimaan sisäiset kuljetukset tulee tilata ennen kello 13:00. Kylmäverkko käyttää kotimaan kuljetuksiin kaukokiitoa. Noutoon tilatut tuotteet pyritään keräämään noutovalmiiksi mahdollisimman nopeasti, asiakas saa tiedon noutotilauksen etenemisestä sähköpostilla. Kuljetuksesta aiheutuvasta maksusta peritään tilauksen yhteydessä 20e ja todellinen toteutunut rahtimaksu asiakkaalta jälkikäteen seuraavan 30 päivän kuluessa, tilauksen yhteydessä veloitettu 20e vähennettynä loppusummasta. Normaalisti rahtimaksut veloitetaan koontilaskulla viimeiseksi kuluneen kuukauden rahdit, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. Kylmäverkko veloittaa perille asti toimituksista rahti- ja palveluhinnastonsa mukaisesti ellei asiakkaan kanssa kirjallisesti ole toisin sovittu. Asiakas voi myös valita samalla tilauksella oleville tuotteille eri toimitusajat ja -tavat. Tässä tapauksessa jokaisesta toimituksesta veloitetaan erikseen hinnaston mukaisesti ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Sovellamme ulkomaan kaupassa Incoterms 2010 ja kotimaan kuljetuksissa sekä lähtökohtaisesti kaikkien asiakkaiden kanssa Finnterms 2001 toimitusehtoja sekä myyjän rahdin ja vakuutusmaksun veloituksia määrittelevää toimitusehdon lisälauseketta. Tavaroiden toimitusehtona, ellei toisin mainita, on noudettaessa kylmäverkon tai sen yhteistyökumppanin toimitiloista Finnterms 01 mukaisesti NOL (noudettaessa lähettäjältä). Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, vakuuttaa kylmäverkko toimitukset asiakkaan lukuun ja veloittaa hinnastonsa mukaisen vakuutusmaksun ja veloittaa sen ostajalta tavaraa koskevan laskun yhteydessä. Jos tavaran toimitus tai kuorman purkaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita tai purkamistapoja, huolehtii asiakas tästä omalla kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Mikäli tavara on vaurioitunut, on asiakkaan palautuksen sijaan ensisijaisesti haettava korvaus kyseisen kuljetuksen vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä. Ellei toisin ole sovittu, katsotaan luvattu toimitusaika alkavaksi seuraavaksi lueteltavien ajankohtien myöhäisimmästä vaihtoehdosta: Kylmäverkon palvelun vahvistus tilauksesta, Viranomaisen lupaa edellyttävän kaupan lupailmoitus, sopimuksen voimaantulopäivä, ennakkomaksun tai sovitun vakuuden antamisen ajankohta tai toimituksen kannalta välttämättömien tietojen antaminen myyjälle. Kylmäverkolla on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä hänelle lähetettyjä laskuja kokonaisuudessaan, asiakas ei ole toimittanut sovittuja vakuuksia, asiakkaan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää tällaisista viivästyksistä aiheutuvia korvausvaatimuksia.
-
-
Maksu ja luotto
-
-

Asiakkaalla on oikeus ostaa Kylmäverkon myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluita hänen luottorajan puitteissa. Mikäli tarjouksen summa ylittää ostajalle sovitun luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen. Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se 14 pv netto. Maksuaika lasketaan toimitus- tai noutopäivästä. Mikäli lasku on joiltakin osin virheellinen, on se virheettömältä osalta kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli yksikin asiakkaan laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai mikäli ostava osapuoli on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai mikäli se on muutoin maksukyvytön, erääntyvät tämän kaikki laskut heti maksettaviksi laskuihin kirjatuista eräpäivistä huolimatta, jos kylmäverkko niin kirjallisesti vaatii. Asiakkaan on maksettava laskunsa tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka se riitauttaisi toimituksen. Tätä sopimusehtoa sovelletaan myös suorissa tehdastoimituksissa, joissa hinta ja toimitus on sovittu suoraan asiakkaan ja kylmäverkon tavarantoimittajan välillä. Maksun viivästyessä on kylmäverkolla oikeus periä maksimissaan 16 prosentin viivästyskorko. Kylmäverkolla on myös oikeus periä kohtuullisiksi katsomansa perintäkulut. Jos vakuuden tai ennakkomaksun asettamisesta on sovittu, on se annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Kylmäverkolla on oikeus periä tämän jälkeenkin vakuuksia kauppahinnan suorittamisesta, mikäli on perusteltuja syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle silloin, kun kauppahinta on suoritettu kokonaisuudessaan.
-
-
Palautus
-
-

Palautuksesta on aina sovittava etukäteen kylmäverkon kyseisen myyjän kanssa ja palautuksen on tapahduttava heti sopimuksen jälkeen. Palautukseen on käytettävänä ensisijaisesti kylmäverkon sähköistä palautusjärjestelmää, ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu. Palautukseen on liitettävä sähköisessä palautusjärjestelmässä pyydettävät tiedot, sekä liitteeksi ladattava kuva tuotteesta/tilanteesta. Palautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa virheettömässä kunnossa ja että palautuksen liitteenä on kylmäverkon palautukselle antama palautusnumero ja palautuslista. Asiakas vastaa tavaran palautuksesta. Palautuksen arvo on 25% vähennettynä palautetun tavaran myyntiarvosta, kuitenkin vähennettynä vähintään 30 euroa alv.0%. Valmistajalle menevät hyvitykset on sovittava myös kylmäverkon edustajan lisäksi valmistajan kanssa ja on käsiteltävä valmistajan antamien palautusehtojen mukaisesti. Hyvitys asiakkaalle tapahtuu valmistajan hyvitettyä tilaus kylmäverkolle.
-
-
Hinnat
-
-

Hinnoitteluehtojen pohjana ja perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia kylmäverkon verottomia hintoja, joita kylmäverkko voi muuttaa vapaasti. Kaikkiin hintoihin lisätään arvolisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan erikseen sovittavaa hinnoittelua. Kylmäverkolla on oikeus muuttaa asiakkaan kanssa sovittuja hintoja ennen toimitusta ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen muutoksien voimaantuloa. Palvelumaksut peritään hinnaston mukaisesti ellei toisin ole sovittu. Rahtikustannusten tai raaka-aine hintojen, valtion tai muiden viranomaisten toimenpiteiden sekä merkittävien valuuttakurssien muutoksista johtuvat hintamuutokset voidaan ottaa välittömästi käyttöön muutosperusteen voimaan tultua. Merkittäväksi katsotaan yli kolme prosenttia hintoihin vaikuttava muutos.
-
-
Takuu
-
-

Mikäli toimitettu tavara tai toimitus on joiltakin osin virheellinen tai puutteellinen, asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti virheestä kylmäverkon kyseiselle myyjälle, kuitenkin viimeistään 5 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteille ja palveluille myönnetään takuu näiden sopimusehtojen mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Myydyille tuotteille on voimassa kunkin valmistajan antama takuu. Takuuehdot ovat saatavilla valmistajan internet-sivuilta, pyydettäessä kylmäverkolta tai ne ovat ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa. Asiakas on velvollinen perehtymään takuuehtoihin etukäteen, ennen tuotteen käyttöönottoa ja hän hyväksyy ne tekemällä tilauksen. Mikään takuu ei koske kulutustarvikkeita kuten lamppuja joiden normaali käyttöikä on takuuaikaa lyhyempi. Ellei valmistajan takuuta ole annettu, kylmäverkko vastaa 12 kuukauden ajan toimituspäivästä siitä, että tuote on olennaisilta ominaisuuksiltaan sopimuksessa ilmoittamiensa tietojen mukainen.
-
-
F-kaasut
-
-

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille kylmälaiteliikkeille (Eu asetus no. 517/2014). Rekisteröityessään kylmäverkkoon asiakas ilmoittaa vähintään välttämättömät tietonsa kaupan käymisen aloittamiseksi. Jos asiakas haluaa ostaa f-kaasuja sisältäviä kylmäaineita, on hän velvollinen ilmoittamaan yrityksensä tukes-lupanumeron ja yhteyshenkilöt. Kylmäverkko varmistaa Tukesin rekisteristä yrityksen tiedot ja avaa tietojen paikkansa pitäessä asiakkaalle oikeudet ostaa f-kaasuja sisältäviä kylmäaineita. Asiakas vastaa tietojensa paikkansa pitävyydestä, niiden muutoksien ilmoittamisesta sekä ajantasalla pitämisestä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikki muutoksensa tukes-rekisterissä jos ne vaikuttavat edellä mainittujen kylmäaineiden myynnin laillisuuteen.

 

Rahti- ja palveluhinnastoKylmäverkko HINRP2016 ->

Sopimushinnastoa sovelletaan Kylmäverkko Oy:n ja yritysasiakkaan välisessä kaupassa,
ellei kirjallisesti toisin ole sovittu.
Nämä rahti- ja palveluhinnat ovat toistaiseksi voimassa.
Kylmäverkolla on täysi oikeus muuttaa ehtoja.


Voimassa olevat rahtihinnat eivät koske pitkiä (yli 2,6m) tavaroita, kuten esim. kupariputkia tai tikashyllyjä.

 

 • Kuljetus perille 0-10kg 20,00e
 • Kuljetus perille 10-40kg 30,00e
 • Kuljetus perille 40-100kg 50,00e
 • Kuljetus perille yli 100kg 60,00e
Seuraavat 100kg ylitykset lisäävät aina hintaa 10,00e/100kg
Esim. 320kg painavan tavaran kustannukset perille toimitettuna ovat 80,00e

 

 • Kuljetusvakuutus 0,5%
 • Suunnittelutyö 85,00e/h
 • Käyttöönotto 85,00e/h
 • Konsultointi 85,00e/h
 • Kilometrikorvaus 0,50e/km
 • Päiväraha (yli 6h) 19,00e
 • Päiväraha (yli 10h) 40,00e

 

Ulkomaanpäiväraha Verottajan taulukon mukaisesti
Majoitus- ja muut kulut tositteiden mukaisesti + 5%
Hinnat ALV.0%